เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 42/2563 ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยกรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง 4 วันแล้ว
รวมทั้งตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลมีมติให้ผ่อนปรนมาตรการเปิดสถานที่เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการควบคุมในพื้นที่ให้เหมาะสมนั้น ในวันที่ 16 พ.ค.63 กรุงเทพมหานครจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดมาตรการควบคุมดูแลสถานที่แต่ละแห่งอีกครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการตรวจพื้นที่ และสถานประกอบการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการของกรุงเทพมหานครที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน