สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมแบ่งปันความสุข นำสินค้าอุปโภคบริโภคใส่ตู้ช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย ฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิด “ตู้ปันสุข” อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ สสท. ห่วงใยสังคม จัดโครงการช่วยเหลือสังคม เปิด “ตู้ปันสุข” เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ใกล้เคียง หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนต้องเพิ่มระยะห่างทางสังคม และบรรเทาปัญหายามวิกฤตและช่วงที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มีโอกาสรับการแบ่งปัน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน และมีผู้ให้ความสนใจมารับสิ่งของจากตู้เพื่อนำไปใช้อุปโภค บริโภค แล้ว อย่างไรก็ดี สสท. ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมโครงการ ในครั้งนี้ และคาดหวังว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป