วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำดื่ม มาจัดวางไว้ในตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดโควิด-19

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีภาระค่าใช้จ่าย แต่รายได้ไม่ค่อยจะมี จึงเห็นว่าตู้ปันสุขนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนได้ ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนที่มารับสิ่งของในตู้ปันสุข จำกัดจำนวนคนละ 3 รายการ เพื่อแบ่งให้คนอื่นได้มีความสุขไปด้วยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจัดระเบียบไม่ให้มีความวุ่นวายแก่งแย่งสิ่งของ และจะจัดทำตู้ปันสุขเช่นนี้ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะดีขึ้น โดยนอกจากทางเทศบาลเมืองหนองคาย จะจัดหาสิ่งของมาใส่ตู้แล้ว ยังมีภาคเอกชนหลายรายให้การสนับสนุนนำอาหารแห้ง ไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง มาบริจาคให้ด้วย.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance