ข่าวดีวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย โดย 7 รายใหม่ที่พบ เดินทางกลับมาจากปากีสถานทั้งหมด และอยู่ในสถานที่กักกันตัวแล้วเรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 รายซึ่่งอยู่่ในสถานที่กักกัน รวมยอดติดเชื้อสะสม 3,025 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมยอดเสียชีวิตสะสมคงที่ 56ราย รักษาหายเพิ่มอีก 4 ราย รวมยอดรักษาหาย 2.854 ราย ยังอยู่ในรพ.115 ราย ทั้งนี้ สำหรับวันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ ทั้งจากระบบคัดกรองปกติและการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก สำหรับ 7 รายใหม่ที่พบ เป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ (ปากีสถาน) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 และอยู่ใน State Quarantine โดยเป็นชาย 6 ราย หญิง 1 ราย ช่วงอายุ 17-31 ปี สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,703 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 390 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย / ภาคใต้ 726 ราย จากการเปลี่ยนเกณฑ์ของการตรวจผู้ที่ที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยยืนยันรายวัน ที่สามารถตรวจแม้ว่ามีอาการน้อย หรือมีไข้ประกอบกับอาจมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิด ก็ขยายการตรวจให้ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 41,232 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 64 ราย มีอัตราการติดเชื้อเพียง 0.16% มีรายงานคนไทยเดินทางเข้าประเทศ และเข้า State Quarantine จำแนกตามประเทศต้นทาง วันที่ 14 พ.ค.2563 รวม 13,861 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 97 ราย คิดเป็น 0.70% ดังนี้ จากอินโดนีเซีย 137 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 65 ราย , จากปากีสถาน 122 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 9 + 7 คิดเป็น 7.38% , จากอังกฤษ 33 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2 ราย คิดเป็น 6.06% , จากคาซัคสถาน 55 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2 คิดเป็น 3.64% ,จากมาเลเซียท่าอากาศยาน 194 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 3 คิดเป็น 1.55% , UAE 348 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 348 คิดเป็น 1.44% , จีน 137 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 คิดเป็น 0.73% , USA 767 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 5 ราย คิดเป็น 0.65% ,เนเธอร์แลนด์ 166 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย คิดเป็น 0.6% , รัสเซีย 219 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย คิดเป็น 0 .46% , ญี่ปุ่น 519 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย คิดเป็น 0.19% ,อินเดีย 1,469 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย คิดเป็น 0.07% , และมาเลเซียพรหมแดน 9,695 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย คิดเป็น 0.01%