ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยมี ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรพร้อม นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และมอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,390,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเพื่อดำเนินการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance