ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนูพร้อมด้วยทีมงานโก่งธนู พลัง"บวร" Change For Good ,

นำโดย พระครูสันติญาณประยุต เจ้าคณะตำบลโก่งธนู/เจ้าอาวาสวัดญาณเสน, ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นำโดย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (นางจันทนา สิทธิพันธ์) ลงพื้นที่ส่งต่อกำลังใจ และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯ ให้กับครัวเรือนประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้พิการ/ป่วยติดเตียง และ ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ภายในชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 ครัวเรือน ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและ โก่งธนูโมเดลต้นแบบตำบลเข้มแข็ง

ทวีศักดิ์/ลพบุรี