วันที่ 14 พ.ค.63 นายศักดา เอกพัฒน์สิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งรุนแรงฝนทิ้งช่วงนานที่สุดในรอบ 20 ปี ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสวน หมู่ 5 บ้านเนินกรวด หมู่ 8 บ้านคลองลอย และ หมู่ 10 บ้านทุ่งเชือก โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละหลายแสนลิตรที่จุดรับน้ำประปาประจำหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับพื้นที่ที่หมู่ 8 บ้านคลองลอยสถานการณ์ภัยแล้ง ได้ส่งผลกระทบกับสวนทุเรียนหมอนทองกว่า 3000 ไร่ และอีกไม่เกิน 15 วัน ชาวสวนจะเก็บผลผลิตไปจำหน่าย ล่าสุดมีปัญหาเนื่องจากน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่เพียงพอกับน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากน้ำดิบในอ่างคลองลอยแห้งขอด และน้ำในบ่อที่ขุดไว้ 3 บ่อ จะต้องสงวนไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็น

“ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้ และขอเรียนว่าน้ำที่ อบต.นำไปแจกจ่ายไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำไปรดสวนทุเรียนได้ แต่ช่วยเหลือน้ำกินน้ำใช้ได้ตามปกติ เพราะจะเป็นปัญหาในการใช้ของทางราชการ เนื่องจากในหมู่ 8 อยู่ในพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ นอกจากนั้นที่ผ่านมา อบต.ได้ทำเรื่องขอขุดบ่อน้ำผิวดินหลายจุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ผลผลิตเสียหาย แต่หน่วยงานราชการไม่อนุญาตให้ใช้งบดำเนินการเพราะติดปัญหาเขตป่า ล่าสุดทราบว่าหลายหน่วยงานได้เร่งรัดความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ผลทุเรียนได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นก่อนเก็บผลผลิตไปจำหน่าย “นายศักดา กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance