นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งโต๊ะแจงกรณีจัดซื้อหน้ากากอนามัยกว่า 7 แสนชิ้นถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ได้แพงเกินจริงในช่วงนั้น หลังมีเพจข่าวบางสำนักลงข่าวการจัดซื้อแพงเกินจริง

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกฯ พร้อมด้วย น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรี ตั้งโต๊ะชี้แจงกรณีมีเพจบางสำนักลงข่าว ที่ อบจ.ราชบุรี จัดซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 725,683 ชิ้น มีราคาแพงเกินจริงในราคาชิ้นละ 19 บาท ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ อบจ. จัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนให้ครบถ้วนทั่วถึง ทาง อบจ.จึงได้จัดทำโครงการซื้อหน้ากากอนามัย และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 725,683 ชิ้น โดย อบจ.ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 13,787,977 บาท เมื่อดำเนินการจัดซื้อหน้ากากผ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดส่งมอบให้แต่ละอำเภอนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ป้องกันโรคดังกล่าว

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ. เปิดเผยว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยถูกต้องทุกอย่าง มีการนำบริษัทมาเปรียบเทียบราคากัน 3 บริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามกฎเกณฑ์ มีราคาถูกกว่าบริษัทอื่น ซึ่งจากการสอบถามบริษัทอื่นแล้วไม่สามารถทำตามราคาที่ทางอบจ.เสนอได้ ทางจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ อบจ.ดำเนินการและพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน เป็นผ้าสะท้อนน้ำ มีการป้องกันได้หลายอย่าง สำหรับหน้ากากราคา 13 บาทที่มีการพูดถึงนั้นในข้อเท็จจริงคุณภาพจะด้อยกว่า อีกทั้งทาง อบจ.ยังให้เจ้าหน้าที่สืบราคาตามเวปไซต์ต่าง ๆ หลายราคา โดยราคา 13 บาทก็มีแต่เป็นผ้าที่มีคุณภาพต่ำ เวลาเอาน้ำมาหยดลงบนหน้ากากอนามัยแล้วไม่สามารถป้องกันน้ำได้ คิดว่า อบจ.ราชบุรีที่ดำเนินการทำต้องเป็นผ้าที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด -19 ที่ระบาดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนขั้นตอนต่อไปหลังจากได้ชี้แจงแล้วนั้นส่วนของหน่วยงานที่เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคนราชบุรีเข้าใจ แต่บางคนพื้นที่อื่นอาจไม่เข้าใจ บางครั้งอาจโยนประเด็นเข้ามาว่าทำในราคานี้แล้วหายไป ทำให้ อบจ.ราชบุรีเสียหาย ตามความเป็นจริงไม่ได้มีเจตนาเป็นส่วนหนึ่งบางครั้งคนทำงานถ้าไม่ทำงานก็ไม่ถือว่าผิด ถ้าทำงานก็อาจจะมีคนที่เข้ามาพูดก็จะมีคนเชื่อ ความตั้งใจของที่ทำเพื่อชาวราชบุรีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆนั้นยังไม่มี แต่ก็ได้เตรียมหลักฐานไว้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ ปปช. หรือ สตง. จะให้ไปชี้แจงก็ยินดี

ส่วนการลงข่าวตามสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อหน้ากากอนามัยนั้น ตรงนี้ฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ว่าตามที่ อบจ.ราชบุรีได้ดำเนินการไปนั้นไม่ได้เป็นจริงตามที่กล่าวอ้าง ฝากสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตั้งใจทำงาน และจะสู้เพื่อประชาชน โดยหน้ากากอนามัยราคาชิ้นละ 19 บาทเป็นราคาที่ต่ำสุดแล้วในช่วง ณ ที่ทำในเวลานั้น จากการสืบทราบราคาต่างๆตามที่ทีมงานที่ได้กำหนดมาถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุด และจำนวนกว่า 7 แสนชิ้น ณ วันนั้นไม่มีบริษัทที่จะเข้ามาทำให้เราได้ง่าย ๆ เป็นโรงงานทอผ้าไม่ได้รู้จักกันอยู่ในราชบุรีคงได้ข่าวมาว่า ทางจังหวัดมอบหมายให้ อบจ. เป็นผู้ที่จะดำเนินการทำหน้ากากอนามัยผ้า จึงมาเสนอผ้าให้ทาง อบจ. เลยพูดคุยและกว่าจะตกลงกันได้ก็นานพอสมควร เนื่องจากจำนวนเยอะมีเวลาค่อนข้างรวบรัด ณ วันนั้นความจำเป็นต้องใช้หน้ากากจำเป็นมาก แต่มาช่วงนี้ต้องยอมรับว่าโรคอาจน้อยเจือจางลง แต่คิดว่ายังคงมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ เพราะเป็นระเบียบถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยผิดกฎหมาย แต่วันนี้ความสำคัญเรื่องอื่นอาจจะมากกว่า คุณค่าของหน้ากากเลยน้อยลง ทำให้คนอื่นเห็นว่าที่ อบจ.ดำเนินการเป็นเงินจำนวนเยอะ นึกว่าพวกเรามีผลประโยชน์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวได้ ทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่เราบริสุทธิ์ใจต่อการทำงาน

หลังชี้แจงเสร็จได้มีการทดสอบหน้ากากอนามัยผ้าสะท้อนน้ำที่ อบจ.ราชบุรีได้จัดซื้อแจกแก่ประชาชน โดยได้นำหลอดพลาสติกดูดน้ำจากในแก้วนำไปหยดลงบนหน้ากากอนามัย พบว่าไม่สามารถซึมผ่านลงไปในชนิดผ้าสะท้อนน้ำได้ นอกจากนี้ยังนำหน้ากากผ้าแบบธรรมดามาเปรียบเทียบทดสอบ พบว่าน้ำได้ซึมผ่านลงไปในผ้าได้ง่ายมีความแตกต่างจากหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำของ อบจ.จัดซื้ออย่างเห็นได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตามการชี้แจงวันนี้นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้นำช่อดอกไม้มามอบให้ นายก อบจ.ราชบุรี เพื่อให้กำลังใจการทำงาน โดยนายแพทย์ สสจ.ราชบุรี กล่าวว่า พื้นที่ราบุรีขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 ผ่านไปเป็นเวลา 47 วันแล้ว เป็นความร่วมมือร่วมใจกัน จากสังเกตตามชุมชนเห็นว่ามีการใส่หน้ากาก มีที่ล้างมือ มีพฤติกรรมส่วนบุคคลเปลี่ยนไป ส่วนการซื้อหน้ากากในจำนวนที่เยอะนั้น หากจำได้ช่วงเดือนมีนาคมได้ขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับทางการแพทย์ขาดแคลนมาก หลายแห่งมีใช้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ แต่การใช้หน้ากากผ้าขึ้นมามากขึ้น มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั้งทางท้องถิ่น และส่วนอื่นๆ การที่ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยทุกวันเป็นปริมาณค่อนข้างสูง เพื่อต้องการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะใช้มือลูบบริเวณใบหน้าลดลง ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลจะมีหน้ากากทางการแพทย์ใช้อยู่ประมาณ 1 เดือนเศษ และคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการรักษาก็จะใช้หน้ากากผ้า สามารถป้องกันได้

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน