เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าอยู่ภายในตลาดเทศบาลตำบลตาดทองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เปิดเผยว่า การวางมาตรการระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตาดทองทั้ง 13 หมู่บ้านนั้น ทางเรา ได้ทำการตรวจคัดกรอง โดยร่วมกับ อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทองค่อยคัดกรองประชาชน ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านและกลับภูมิลำเนา นอกจากนั้นแล้วยังได้น้ำเจลแอลกอฮอล์พร้อมหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านด้วยและในครั้งนี้ ได้นำเงินส่วนตัวจัดซื้อ จัดหาเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเทศบาลตำบลตาดทองเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับแม่ค้าจะทำให้แม่ค้า สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน