เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมเปิดตู้สหกรณ์ “เติมสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดทุนทรัพย์สำหรับจัดซื้ออาหารเพื่อบริโภคจากผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ชสอ. นนทบุรี