ก.วัฒนธรรมส่งรายชื่อเครือข่ายวัฒนธรรม 1.7 หมื่นราย รับเงินเยียวยา 5 พันบาท ก.คลังพิจารณาทราบผล15 พ.ค.นี้
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยจะได้รับสิทธิ์การเยียวยาจาก วธ. จำนวน 5,000 บาท ขณะนี้วธ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 กับกระทรวงการคลัง เพื่อให้ได้จำนวนที่ตกผลึก พร้อมกันนี้ยังแจ้งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรมและศิลปิน ที่ได้รับผลกระทบ ให้ติดตามและประมวลผลการดำเนินงานว่า ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ใดลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับเงินไปแล้วบ้าง ซึ่งตามเกณฑ์การรับเงินของการเยียวยาของวธ. ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว เบื้องต้นจะต้องแจ้งมายังสวจ. และสวจ.จะส่งรายชื่อกลับเข้ามายังส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานปลัดวธ. รับผิดชอบ ให้ทำการลงบันทึกลงระบบ โดยผู้ได้รับเงินแล้วไม่สามารถรับเงินในส่วนของวธ.ได้อีก ขณะเดียวกันหากได้รับแล้วไม่มีการแจ้งกลับตามความเป็นจริง เมื่อระบบตรวจสอบก็จะมีการตีกลับข้อมูล ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ผู้อื่นได้รับเงินล่าช้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
“จากเดิมมีเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนไว้ประมาณ 26,000 ราย เมื่อมีการจำแนกตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ลดจำนวนลงเหลือ 17,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้จะมีการสำรวจรอบสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ได้จำนวนที่ได้รับการพิจารณารับเงินอย่างแท้จริง จากนั้นทางวธ. ทำการรวบรวมและสรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวมทั้งหมด เข้าสู่การพิจารณาจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ก่อนมีการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอการช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรมในส่วนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือต่อไป” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน