“กรมสรรพวุธทหารบก”เปิดฝึกพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ-ราชรถพระนำ441นาย ต้นตุลาฯซ้อมริ้วขบวนพื้นที่จริง “สำนักพระราชวัง”เริ่มวัดตัวพลฉุดชัก-ตัดเย็บชุด“ปัสตูแดงขลิบเหลือง”เครื่องแต่งกายโบราณใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. กรมสรรพาวุธทหารบก มีพิธีเปิดการฝึกพลฉุกชักราชรถ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธาน มีครูฝึก กำลังพลจริงและสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพิธี ได้กำหนดกำลังพลในการฉุดชักราชรถแบ่งเป็น 3 ส่วน รวมกำลังพล 441 นาย ดังนี้ พระมหาพิชัยราชรถ ใช้กำลังพลรวม 222 นาย ราชรถพระนำ รวม 79 นาย กำลังพลเกรินบันไดนาค รวม110 นาย และกำลังพลสำรอง 30 นาย พลโทอาวุธ เอมวงศ์ กล่าวว่า พิธีเปิดการฝึกพลฉุกชักราชรถครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนานเพื่อให้ริ้วขบวนมีความพร้อมเพรียง สมพระเกียรติยศ โดยจะแบ่งการฝึกเป็น 2 ช่วง คือ ฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถใช้สถานที่โรงเรียนทหารสรรพาวุธ ส่วนกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำ ทำการฝึกที่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี จากนั้น 1 เดือนถัดจะฝึกกำลังพลฉุดชักราชรถทั้ง 2 องค์ ร่วมกันที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ส่วนการฝึกในช่วงที่ 2 กองทัพภาคที่ 1 จะเป็นผู้นำฝึกร่วมกับกำลังพลในริ้วขบวนที่ 2 ทั้งหมดประมาณ 2,000 นาย จากนั้นจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยช่วงปลายเดือนกันยายน และเข้าซ้อมในพื้นที่จริงต้นเดือนตุลาคม “สำหรับการฝึกกำลังพลฉุดชักราชรถจะเน้นความสง่างามและพร้อมเพรียงในการเดิน ใช้ท่าจำนวน 7 ท่าอย่างถูกต้อง ได้แก่ ท่าเบื้องต้น ท่าหยิบเชือก ท่าวางเชือก ท่าถวายบังคม ท่าเดินตามปกติ ท่าหยุดจากการเดิน และท่าเดินประกอบเพลงพญาโศกลอยลม ทั้งนี้ การฝึกซ้อมจะสร้างน้ำหนักให้ใกล้เคียงโดยใช้รถยนต์บรรทุกทหารขนาด 10 ตันจำลองแทนพระมหาพิชัยราชรถ และขนาด 2.5 ตันแทนราชรถพระนำ” พลโทอาวุธ กล่าว วันเดียวกัน สำนักพระราชวังนำช่างมาวัดตัวกำลังพลเพื่อตัดชุดตามแบบโบราณ โดย นายศุภกิตติ์ อ้อยเธียรชัย หัวหน้าฝ่ายคลังราชพัสดุพิธี กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง (สนว.) กล่าวว่า ได้นำช่างตัดเย็บร้านสมจิตต์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายโบราณของกำลังพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้ามาดำเนินการวัดตัวกำลังพลฉุดชัก เพื่อตัดชุดโดยถือเป็นครั้งแรก เนื่องจากพระราชพิธีครั้งนี้จะมีการตัดเย็บเครื่องแต่งกายใหม่ทั้งหมดเพื่อให้งดงาม สมพระเกียรติ “รายการเครื่องแต่งกายประกอบด้วยชุดฉุดชักราชรถพระนำ พระมหาพิชัยราชรถ เกรินบันไดนาค ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงแดงปัสตูแดงขลิบเหลือง ชุดบังคับราชรถประกอบด้วย หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม ผ้ารัดประคดโหมดเทศ และชุดผู้กำกับ ผู้ควบคุม เป็นต้น โดยงานวัดตัวกำลังพลทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้ร้านนำมาตัดเย็บชุดรูปแบบต่างๆ ให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนส.ค. จากนั้นแจกจ่ายเครื่องแต่งกายให้กำลังพลภายในกลางเดือนก.ย.นี้ คาดว่าจะเรียบร้อยตามแผนงาน” นายศุภกิตติ์ กล่าว