ยามที่พี่น้องประชาชนประสบกับปัญหายากลำบาก ก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งไป และในช่วงนี้ทุกคน ไม่ว่าจะยากดี มีจน ต่างก็ประสบกับปัญหาจากเชื้อไวรัสโควิด 19 กันอย่างทั่วหน้า ทุกครัวเรือน ในตำบลเขาคราม มีอยู่ 6 หมู่บ้าน และในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านไหนหนัง บุตรหลานของเราติดเชื้อโควิด 19 มาจากภูเก็ต 1 ราย ทาง พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศล็อกดาวน์ ให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล และในระยะแรก ทางนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้มีโครงการ “ตู้กับข้าว” เพื่อให้พี่น้อง ที่ตกงาน ไม่มีรายได้ และผู้ที่ประสบ ภัยจากโควิด 19 ได้มารับอาหารไปรับประทาน แต่มาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอน ของพี่น้องมุสลิม โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องยุติไปชั่วคราว

นายบัณฑูร ภูมิภมร อดีต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาราม และ และผู้ประกอบการลานเท ตำบลเขาคราม ได้กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโกวิด1 9 ส่งผลกระทบให้กับ พี่น้องในพื้นที่ตำบลเขาคราม ทุกครัวเรือน อยู่กันอย่างยากลำบากตนเองจึงได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยการเดินแจกข้าวสาร ให้กับพี่น้องในพื้นที่ตำบลเขาคราม ทุกครัวเรือน ครอบครัวละ 5 กิโลกรัม ตั้งแต่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตลอดไปจนถึงพื้นที่ หมู่ ที่ 6 พร้อมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ช่วยกัน เดินแจกข้าวสาร แบบเคาะประตูบ้าน ทุกครัวเรือน

นายบัณฑูร กล่าวอีกว่า จุดประสงค์ ที่เดินมาแจกข้าวสารให้กับพี่น้องถึงที่บ้านก็เพื่อที่จะไม่ให้ พี่น้องต้องเดินทางไปรับด้วยตนเอง เป็นการบากลำบาก ไม่ต้องไปเข้าคิวรอรับ ต้นก็เลยตัดสินใจ เดินทางมาเยี่ยมเยียน ถึงที่บ้านด้วยคนเอง และได้ถือโอกาส พูดคุยสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ของพี่น้อง ทุกครัวเรือนอีกด้วย

ปีนะ/กระบี่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance