"คสช." ห่วงปัญหา"ยาเสพติด" หวนกลับมา กำชับทุกส่วนเข้มมาตราการสกัดกั้น-ปราบปราม เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกจากชุมชน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกและรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงผลการประชุมของเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติประชุมประจำสัปดาห์ ที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. )เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ว่าที่ประชุมได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ ป่าไม้ การพนัน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องยาเสพติด โดยมองจากสถิติผลการจับกุมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้วิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมดำเนินการป้องปรามในทุกด้าน ทั้งนี้เลขาธิการ คสช. ยังได้สั่งการให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยด่วน ไม่ว่าจะเป็นการหามาตรการทั้งเรื่องการป้องกัน การปราบปรามและการบำบัดรักษา พร้อมทั้งสกัดกั้นไม่ให้มีการลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนเข้ามาในประเทศไทยควบคู่ไปกับการประสานงานกับหน่วยทหารประจำพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้สั่งการให้ทุกส่วนดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ ทั้งในเรื่องการควบคุมสารตั้งต้น ตรวจสอบแหล่งพักรอของยาเสพติด การตั้งด่านตรวจในเส้นทางคมนาคม เพื่อตรวจค้นไม่ให้มีการขนส่งยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในและร่วมกันรณรงค์ในกลุ่มเยาวชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งการดำเนินการในทุกมาตรการนั้นหวังกระตุ้นเตือนให้สังคมกลับมาให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน