เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายจุตพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน การจำหน่ายผลผลิตมังคุดออนไลน์ โดยไลน์สดผ่านเฟสบุ๊ค ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาการนำผลผลิตไปจำหน่ายนอกพื้นที่

นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกษตรกรกระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมา รวมถึงขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัด เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มีการแนะนำส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ไปยังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายในระบบตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในส่วนของกรมฯ อย่าง www.coopshopth.com และเว็บไซต์ Shoppee Facebook Line มีสหกรณ์ที่มีพร้อมในระบบตลาดออนไลน์ คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น

นายสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จนนำไปสู่มาตรการเข้มงวดต่างๆ เพื่อยับยั้งการระบาด ทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดระนอง ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะทยอยออกช่วงเดือนเมษายน แต่ผลผลิตส่งออกไม่ได้ รวมทั้งตลาดในจังหวัดระนองและตลาดภายในประเทศชะลอตัว สหกรณ์ฯ จึงได้รวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิกสหกรณ์ และเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง เพื่อกระจายไปยังผู้บริโภค ซึ่งการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค และสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคโดยตรง คือการไลน์สดผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยทางสหกรณ์จำหน่ายมังคุด ในราคากล่องละ 220 บาท รวมค่าขนส่ง (4 กิโลกรัม)

ด้าน นายธีระพล ภูทองเจริญ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น กล่าวว่า กลุ่มฯ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลมังคุดจากเกษตรกรสมาชิกทุกวัน มีการคัดคุณภาพมังคุด โดยจะเริ่มรวบรวมตั้งแต่เช้าของทุกวันเพื่อให้พ่อค้าเข้ามาประมูล ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มฯ สามารถรวมรวมมังคุด จำนวน 10 ตันกว่า ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังมีการจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค Line ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคโดยตรงเช่นกัน