เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด โดยประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ การแปรรูปส้มแขกเป็นน้ำส้มแขกสำเร็จรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยขณะนี้ผลิตภัณท์ได้รับการรับรองมาตราฐาน อย.แล้ว กำลังพัฒนาเปลี่ยนบรรจุจากขวดพลาสติกเป็นการบรรจุขวดแก้ว พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ใสสามารถมองเห็นน้ำส้มแขกได้ชัดยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ ก็สามารถผลิตและวางจำหน่ายได้

นายนอรดีน เจะแล กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมอาชีพในจังหวัดขายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร พร้อมอุปกรณ์หลายรายการ สามารถแปรรูปผลผลิตการเกษตรหลายอย่าง อาทิ เช่น น้ำส้มแขก ส้มแขกแช่อิ่ม กล้วยตาก ที่มีมาตรฐาน อย.และพร้อมผลักดันให้ได้มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ทุกผลิตภัณท์ ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน