พม.ยโสธร ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังมีภาพผู้สูงอายุผู้พิการลงเฟสขาดการดูแล แต่ความเป็นจริงที่ผ่านมาได้รับสวัสดิการครบทุกด้าน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธรว่าเมื่อเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัวหวัดยโสธร เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ นางสาวไพจิตตรี เจริญทรัพย์ นักพัฒนาสังคมและนางสาวธิดา ละครวงศ์ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลน้ำคำอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตามที่มีภาพลงเฟซผู้สูงอายุและคนพิการว่าคาดการดูแลและล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านของ นางราศรี แหวนนิล อายุ63ปี ที่อาศัยอยู่กับแม่อายุ99ปี และบุตรสาว 1คน บุตรชายพิการ1คน หลานอีก 3 คน รวม 7คน นางราญศรี อาชีพ ค้าขาย ได้มีบัตรผู้พิการ กู้เงินกองทุนคนพิการ 20,000บาท ตั้งแต่ปี25 54 และยังค้างอยู่10,000 บาท ไม่มีที่ทำกิน รายได้ครอบครัวมาจากเบี้ยผู้สูงอายุ มารดา 1000บาท นางราญศรี ผู้สูงอายุ 600บาท พิการ 800บาท และค้าขาย เดือนละ1,000 บาท บุตรพิการ800บาท บัตรสวัสดิการ300บาท เด็กแรกเกิด 600บาท และได้รับเงินเยียวยา 5,000บาท และได้รับการช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นของใช้เด็กแพมเพิส และเงินสงเคราะห์2,000บาท และ อบต.น้ำคำมอบ เครื่องอุปโภคให้ ดังนั้นในพื้นที่จังหวัดยโสธรจะไม่มีผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างเด็ดขาดเพราะ พม.ยโสธรทำงานด้วยหัวใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง