พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยราษฎรและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรไทย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา ที่จะทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้ จะพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเสมอมา

เมื่อวันนี้ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 1001 หมู่ที่ 4 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ เดิมพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และทุนการศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ช่วยสนับสนุนแรงกายและทรัพย์สินในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จนทำให้เกิดผลสำเร็จแล้ว ในการนี้ นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น และนับเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน