ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น KRUNG THEP BANGKOK “สมบูรณ์ หอมเทียนทอง” ในเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 และแล้วมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีเริ่มขึ้น La Biennale di Venizia นับเป็นเวทีมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและผู้ชม จัดขึ้นประจำทุกๆ 2 ปี (ครั้งแรกปี ค.ศ. 1895) และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 57 ส่วนประเทศไทยส่ง สมบูรณ์ หอมเทียนทอง ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแนวนามธรรม เป็นที่รู้จักกันในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยและนานาชาติ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (International Art Exhibition – La Biennale di Venezia) ในนิทรรศการชื่อ KRUNG THEP BANGKOK โดยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนาทอง แซ่ตั้ง เป็นภัณฑารักษ์ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่จะร่ายนี้เป็นเพียงข้อมูลนิทรรศการ และภาพพื้นที่จัดแสดงใน “ศาลาไทย” (Thai Pavilion) เตรียมงานก่อนเปิดวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งจัดแสดงระยะเวลา 6 เดือน ไปสิ้นสุด 26 พฤศจิกายน 2560 ผลงานของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง นำมาจัดแสดงประกอบไปด้วยศิลปะจัดวาง งานประติมากรรม งานวาดเส้น และวีดิทัศน์ ทั้งภายในอาคารรวมถึงบริเวณด้านหน้าศาลาไทย KRUNG THEP BANGKOK ว่าด้วยเรื่องราวกรุงเทพฯ ของศิลปินสมบูรณ์ มองต่างจากมิตินักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับเมืองกรุงเทพฯ มองเห็นด้วยความที่ศิลปินไม่ได้มองแค่ภาพฉาบฉวยของความเจริญในเมือง ตึกรามบ้านช่องสูงเสียดฟ้า หรือความเจริญทางวัฒนธรรม อย่างเช่น วัดวาอารามหลวง หรือพระที่นั่งต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับมองลงลึกเห็นความงดงามของเรื่องราว เนื้อหาที่รายล้อมอยู่ในบริบทของสังคมปุถุชนธรรมดาด้วย ศิลปินยังพิจารณาเห็นถึงรูปแบบชีวิตผ่านวัตถุสิ่งของ ซึ่งมีหน้าที่และมีเรื่องราวความเป็นมาแตกต่างกันออกไป สมบูรณ์ทำให้เราตระหนักถึงความงามที่แฝงอยู่ในวัสดุที่เขาได้เลือกและนำมาจัดวาง สำหรับนิทรรศการนี้ สร้างความท้าทายกับศิลปินในการจัดการพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งหรือใช้แสดงผลงานศิลปะมาแต่เดิม โดยจะกำหนดการจัดวาง องค์ประกอบของงานในพื้นที่นี้ ให้ผู้ชมที่ได้เข้าชมในศาลาไทย ซึ่งลืมไปว่าตำแหน่งเดิมของพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารที่มีความพลุกพล่านจอแจไปด้วยผู้คนที่เดินเข้า-ออกไปมา หรือเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นพื้นที่ทางศิลปะมาแต่แรกเริ่ม สมบูรณ์ได้จัดการกับส่วนจัดแสดงในศาลาไทยซึ่งมีข้อจำกัดทางพื้นที่ในด้านต่างๆ ให้เกิดความสงบ ศิลปินต้องการนำพาผู้ชมเข้าไปค้นหาสุนทรียะตามแบบฉบับที่เขาเหล่านั้นจะสัมผัสรับรู้ได้ ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวงานกับผู้ชม โดยงานของสมบูรณ์ซึ่งมีความสงบนิ่งจะปะทะกับความตรงกันข้ามของสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อลหม่าน และสภาวะที่ตรงกันข้ามนี้จะชักชวนให้ผู้คนที่เดินขวักไขว่ในพื้นจัดแสดง ได้เข้าไปสังเกตและสัมผัสกับผลงาน ซึ่งเมื่อใดที่ผู้คนเกิดความสนใจ เมื่อนั้นจะเกิด 'ความสงบ' เกิดการคิดวิเคราะห์ ตีความ ตั้งคำถามและหาคำตอบ หรือกระทั่งคิดเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเอง เข้ากับเนื้อหาที่สอดเเทรกอยู่ในผลงานของศิลปินสมบูรณ์ หอมเทียนทอง นิทรรศการ KRUNG THEP BANGKOK ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ La Biennale di Venizia