ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ในปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย งดการจัดงานบุญประเพณีเดือน 6 และเดือน 7 งดการจุดบั้งไฟทุกกรณี ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายจะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อในการนำคนหมู่มากมารวมตัวกัน ในการจุดบั้งไฟ และอาจจะมีพนันบั้งไฟ เพื่อดำเนินการตามมาตรการภาวะฉุกเฉิน มีมาตรการควบคุมทั้ง การระดมคน การประชุม การอบรม สัมมนา รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ที่อาจจะทำให้คนหมู่มากมาพบมาเจอกัน ทำให้ระยะห่างของผู้คนแคบเข้า และอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กลับมาได้ จึงต้องงดทุกกิจกรรมทั้งหมด

ซึ่งหลายจังหวัดก็งดทุกประเพณี โดยในช่วงนี้ จังหวัดหนองคาย ก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีกฎหมาย มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รองรับให้งดเว้นในเรื่องนี้ โดยประกาศดังกล่าวยาวไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2563.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance