“หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์”สำนักช่างสิบหมู่เผยบูรณะ“พระมหาพิชัยราชรถ”ประดับกระจกใหม่ทั้งองค์เสร็จ มิ.ย.นี้ จากนั้นปิดทองลวดลาย ส่วนราชรถปืนใหญ่เริ่มงานประณีตศิลป์แกะสลักสิ้นเดือนพ.ค.นี้ กลุ่มจิตรกรรมเตรียมยกองค์มหาเทพลงสีแล้ววางบนพระเมรุมาศทดสอบสีให้เหมาะสม ความคืบหน้าบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และประติมากรรมพระดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 60 นางวิจิตร์ ไชยวิชิต หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์ และนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าว่า การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถได้ดำเนินการประดับกระจกใหม่ทั้งองค์ 100% ใกล้เสร็จแล้ว เหลือเพียงการประดับกระจกเสาย่อมุมไม้สิบสองส่วนบุษบก คาดว่าเดือนมิถุนายนนี้จะแล้วเสร็จ จากนั้นขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการปิดทองส่วนลวดลายที่ชำรุด ในส่วนหน้างอนราชรถและส่วนชักลากจะดำเนินการปิดทองใหม่เช่นกัน จากนั้นจะประสานงานให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จะเข้ามาทำความสะอาดด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทองมันวาวอีกครั้ง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะประสานกองทัพเรือเข้าถอดนั่งร้านบางส่วนออก เพื่อให้กรมสรรพาวุธทหารบกนำล้อพระมหาพิชัยราชรถที่จัดสร้างใหม่ รวมถึงส่วนล่าง แหนบ เพลาต่างๆ มาประกอบให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนถึงพระราชพิธีสำคัญ “ในส่วนการบูรณะเกรินบันไดนาคขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปิดทองประดับกระจกและลวดลายแกะสลักทั้ง 2 องค์ โดยองค์แรกใช้เทียบพระมหาพิชัยราชรถที่วัดพระเชตุพน อีกองค์ใช้เทียบราชรถปืนใหญ่ที่จะต้องดำเนินการปรับระดับความสูงที่ 185 เซนติเมตร โดยกรมสรรพาวุธได้ทำการตรวจสอบและเทียบสะพานเกรินเชื่อมต่อแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับราชรถปืนใหญ่ สำนักช่างสิบหมู่ได้ดำเนินการต่อหุ่นโครงสร้างไม้ จะมีการปรับอีกเล็กน้อย หากแล้วเสร็จจะเริ่มดำเนินการประณีตศิลป์แกะสลักลวดลายสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จากนั้นจะเข้าสู่การลงสีและปิดทองในส่วนประกอบต่างๆ” นางวิจิตร์ หน.กลุ่มประณีตศิลป์ กล่าว ด้าน นายสุรัฐกิจ พรีพงศ์ศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า กลุ่มจิตรกรรมและทีมช่างเขียนสีประติมากรรมมีแผนจะนำประติมากรรมประดับพระเมรุมาศที่เขียนสีเรียบร้อยแล้วไปตั้งในพื้นที่จริงเพื่อดูความความสวยงามและความคงทนของสี โดยจะดำเนินการทันทีเมื่อแท่นฐานต่างๆ ได้ติดตั้ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องของแต่ละชั้นชาลาพระเมรุมาศ เพื่อดูสีสันของประติมากรรม ทั้งองค์มหาเทพ เทวดานั่ง เทวดายืน เมื่อต้องกับแสง หากพบปัญหาจะนำประติมากรรมกลับมาแก้ไขสีอีกครั้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสม ทั้งนี้การเขียนสีทีมช่างได้ใช้สี 2 ประเภท คือ ประติมากรรมเทวดาจะใช้สีอะคริลิค ส่วนประติมากรรมสัตว์มงคลประจำทิศ และองค์มหาเทพจะเป็นสีน้ำมัน “สีทั้ง 2 ประเภทคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความมันวาวเป็นประกาย เมื่อชิ้นงานโดนแสงจะสะท้อนเกิดความสวยงาม อย่างไรก็ตาม การเขียนสีดังกล่าวได้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยปฏิบัติงานด้วย ซึ่งผ่านการทดสอบฝีมือและได้รับคำแนะนำจากทีมจิตรกรที่มีความชำนาญงาน” นายสุรัฐกิจ หน.กลุ่มจิตรกรรม กล่าว