“พล.อ.สายหยุด” ส่งตัวแทนร้อง “บิ๊กตู่” สอบกรมที่ดินทุจริต หลังประวิงเวลา-ไม่ดำเนินการตามมติศาล เปลี่ยนชื่อสารบัญโฉนดที่ดิน เป็นกรรมสิทธิ์สมาคมหอการค้ากรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งก.พ.) น.ส.วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ ในฐานะตัวแทน พล.อ.สายหยุด เกิดผล คณะกรรมการชั่วคราวเพื่อชำระบัญชี สมาคมหอการค้ากรุงเทพฯ หรือสมาคมหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมองค์การตรวจสอบอํานาจรัฐเพื่อประชาชน (อ.ต.ช.) ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริตกรมที่ดิน

โดย น.ส.วิจิตติพร กล่าวว่า มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้แอบอ้างเอาชื่อสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯ หรือสมาคมหอการค้าไทย ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน เลขที่ 704 705 และ 706 ว่าสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯและหอการค้าไทยเป็นนิติบุคคลเดียวกัน โดยสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯได้ไปยื่นจดเป็นหอการค้าไทย และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯ ไม่เคยยื่นจดเป็นหอการค้าไทยหรือเปลี่ยนชื่อเป็นหอการค้าไทย แล้ว ไปยื่นจดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)หอการค้า พ. ศ. 2509 มาตรา 61 วรรคหนึ่งแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม เจตนาดังกล่าวเพียงเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าว เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองมาเป็นของตน อันเป็นการกระทำที่ฉ้อฉลก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของสมาคม ซึ่งทางสมาคมได้แจ้งกรมที่ดินให้รับทราบและยื่นคำร้องอายัดที่ดินดังกล่าวต่อกรมที่ดิน โดยกรมที่ดินรับอายัดไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มี.ค.-9 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้ว

น.ส.วิจิตติพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ได้มีการดำเนินการร้องต่อศาล และศาลมีคำสั่งว่าหลักฐานและคำเบิกความของโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่ง ให้ดำเนินการอายัดที่ดินดังกล่าวตามคำสั่งกรมที่ดินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อปรากฏคำสั่งศาลแล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯและหอการค้าไทยเป็นคนละนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน แต่กรมที่ดินก็ยังไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล แสดงเจตนาในการขัดขืนขัดขวางคำสั่งศาล และประวิงเวลาให้ทอดเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อประโยชน์ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบ สมควรที่นายกฯจะต้องดำเนินการลงโทษเจ้าพนักงานกรมที่ดิน ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กระทำการ ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งภายในระยะกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน หากกรมที่ดินยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสารบัญโฉนดที่ดิน เป็นสมาคมหอการค้ากรุงเทพฯเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามเดิม จะถือว่า เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป