เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ค.63 ที่ห้องรับรองยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรับหนังสือจากการยื่นคัดค้านการยกเลิกโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 23 ที่ นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตาดทองได้เดินทาง มายื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกการปรับปรุงถนนในครั้งนี้นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าตามที่แขวงทางหลวงยโสธรได้ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนหลวงหมายเลข 23 ตอนยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง กม. 182 + 600 -กม+ 185-000 ระยะทาง 2.400 กิโลเตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เทศบาลตำบลตาดทองโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง ผู้นำท้องที่ได้หารือและพิจารณาแล้วขอคัดค้านการยกเลิกปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 23 ดังกล่าวและให้จังหวัดยโสธรให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

นายพิบูล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับถนนสายดังกล่าวชาวตำบลตาทองมีความต้องการเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายที่ตลาดตาดทองอีกทั้งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมจากจังหวัดยโสธรไปจังหวัดอุบลราชธานีและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อบ้าน(ลาว)ที่ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นหากได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ประชาชนทั้งตำบลตาดทองและประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

ด้าน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่าสำหรับถนนที่จะทำการปรับปรุงสาย ยโสธร-บ้านย่อ นั้น ก็มีความจำเป็นที่จะได้รับการแก้ไขเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเพราะตรงที่บริเวณตลาดบ้านตาดทองจะเป็นเนินสูงซึ่งหากรถวิ่งมาจากทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวิ่งผ่านตลาดลงมาถนนก็จะเป็นคอขวดเบียดทางขวาและหากมาจากยโสธรบริเวณที่เดียวกันก็จะเบียดขวาเข้าไปหากันพอดี จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในส่วนหนังสือที่มายื่นก็รับไว้และจะส่งให้ทางแขวงทางหลวงยโสธรทบทวนการยกเลิกการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance