วันที่ 3 พ.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) อาศัยอำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน อนุมัติการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ ให้แก่ผู้ป่วยหนักด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 จนถือเป็นยาชนิดแรกที่ได้รับการอนุมัติจากทางการสหรัฐฯ ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคโควิดที่มีอาการหนัก

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ หมายถึง ยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์นี้ สามารถถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยหนักด้วยโรคไวรัสโควิดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในสหรัฐฯ หลังจากผลการทดลองทางคลินิกเมื่อเร็วๆ นี้ออกมาว่า ยาเรมเดซิเวียร์ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยหนักด้วยโรคโควิด-19 ให้สั้นลง ถึงแม้ว่ายาเรมเดซิเวียร์ยังไม่ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม