เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภากาชาดไทย ผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 อัน เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยสภากาชาดไทย ได้มอบผ้าสาลูจำนวน 67 ม้วน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดตั้งอยู่ในภูมิภาค มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ จักรเย็บผ้าและบุคลากร รวมถึงมีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น กพร.จึงจัดสรรผ้าสาลูให้กับหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการตัดเย็บ กำหนดส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่สภากาชาดไทยปลายเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ ปัจจุบัน ได้รับรายงานว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ได้เร่งตัดเย็บหน้ากากผ้าตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด เช่น นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง กรุงเทพมหานคร สุโขทัย ชุมพร นนทบุรี ระนองและหนองบัวลำภู เป็นต้น โดยสพร.แต่ละหน่วยจัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 4,500 อัน และสนพ.จัดทำหน่วยงานละ 1,500 อัน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ และส่งมอบให้แก่สภากาชาดไทยนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป “การผลิตหน้ากากผ้าในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาสามาร่วมตัดเย็บในครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” อธิบดี กพร.กล่าว