ที่โรงพยาบาลพังงา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา เข้าเยี่ยมชมการทำงานของคณะแพทย์-พยาบาลในการรับมือกับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะแพทย์-พยาบาล อธิบายและนำเยี่ยมชม ตึกรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ( PUI ) จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่กำลังอยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล (LABORATORY) ให้กับโรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งจะทำให้การตรวจยืนยันเชื้อในจังหวัดพังงาไม่ต้องส่งไปห้องแล็บในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ทราบผลการตรวจได้เร็วยิ่งขึ้น ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้เข้าทำการปรับปรุงไว้รองรับผู้เฝ้าสังเกตอาการ หากมีการแพร่ระบาดจนสถานพยาบาลรับไม่ไหว

นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า อบจ.พังงา ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นำไปบุคลากรทางการแพทย์ อสม. นำใช้ในสถานพยาบาล และภารกิจในการป้องกันในพื้นที่ ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 10,000,000 ล้านบาท สร้างห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล(LABORATORY) เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกั่วป่า เมื่อเปิดใช้แล้วจะทำให้การตรวจยืนยันเชื้อในจังหวัดพังงาไม่ต้องส่งไปห้องแล็บในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ทราบผลการตรวจได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาผู้ป่วยที่ต้องรออยู่ในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทาง อบจ.พังงา ได้รับภารกิจจากจังหวัดพังงาในการปรับปรุงอาคารกีฬาแห่งใหม่ในสนามกีฬากลาง ให้เป็นโรงพยาบาลสนามรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง (PUI )

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน