จังหวัดหนองคาย จัดพิธีส่งตัวคนไทยชุดแรกที่ตกค้างใน สปป.ลาว หลังเดินทางกลับประเทศโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และถูกกักตัวที่จังหวัดหนองคาย ครบ 14 วัน ซึ่งขณะนี้มีคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว ถูกกักตัวอยู่ในจังหวัดหนองคาย รวม 148 คน และยังคงมีคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว เดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (2 พฤษภาคม 2563) ที่โรงแรมรอยัลจอมมณี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดพิธีส่งตัวคนไทยชุดแรก จำนวน 6 คน เป็นหญิง 3 คนและชาย 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว หลังเดินทางกลับประเทศโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และถูกกักตัวที่จังหวัดหนองคาย ครบ 14 วัน

โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบใบรับรองการผ่านการถูกกักตัวพร้อมดอกกุหลาบสีแดง และได้กล่าวแสดงความยินกับผู้ที่ผ่านการกักตัวจนครบตามที่กำหนดไว้ทุกคน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดหนองคายเป็นอย่างดี ซึ่งการกักตัวถือเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลดีทั้งผู้ที่ถูกกักตัวเองที่ทำให้ญาติพี่น้องมีความปลอดภัย รวมไปถึงคนไทยทุกคนในประเทศด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจงก่อนจะให้ขึ้นรถที่ทางขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดไว้เพื่อส่งผู้ที่ผ่านการถูกกักตัวกลับภูมิลำเนา และยังได้ขอความร่วมมือในการกักตัวต่อที่บ้านของตนเองอีก 14 วันด้วย

ทางด้านนางธณัญญา บุญเตี้ย หนึ่งในผู้ที่ผ่านการกักตัวที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ได้กล่าวในนามตัวแทนของคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก สปป.ลาว ที่ผู้กักตัวในจังหวัดหนองคาย หลังจากกักตัวครบ 14 วันแล้ว ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ ๆ ที่ข้อง รวมไปถึงสถานที่กักตัว ตลอดระยะเวลาที่ถูกกักตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

สำหรับจังหวัดหนองคายได้รับคนไทยที่ตกค้าง ที่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ไว้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยได้เดินทางข้ามกลับมาได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุด (1 พฤษภาคม 2563) ใน 14 วันที่เปิดให้คนไทยเดินทางกลับ มีคนไทยเดินทางกลับประเทศโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แล้ว จำนวน 148 คน โดยได้แยกกักตัวไว้ที่โรงแรมในจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 โรงแรม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance