นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า ทางอิมแพ็ค ได้เคร่งครัดในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณห้องจัดงาน จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องน้ำ และอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จัดแสดงงานตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ให้ทุกส่วนติดตามข่าวสารอัพเดทจากทางหน่วยงานการแพทย์และภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง ในส่วนที่ยังต้องปฏิบัติงานระหว่างนี้แต่ละฝ่ายก็ได้ทบทวนแผนงานและพัฒนางานที่ดูแลรับผิดชอบเป็นช่วงเวลาในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ เช่น ฝ่ายอาคาร โดยทีมอนุรักษ์พลังงาน ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระหว่างที่ไม่มีรายรับ ก็ต้องประหยัดรายจ่าย เช่น ดำเนินการลดใช้พลังงาน ในช่วงมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เช่น ระบบแสงสว่างส่วนกลาง เปิดและปิดเท่าที่จำเป็น ระบบปรับอากาศเปลี่ยนใช้เครื่องเล็กหรือไม่เปิดเลย กรณีไม่มีการจัดงานในพื้นที่อุปกรณ์ ลิฟท์โดยสาร ทางเลื่อน บันไดเลื่อน ปิดการใช้งานทั้งหมด ส่วนงานรักษาความปลอดภัยในช่วงที่ศูนย์ฯ ปิดชั่วคราว ได้ดำเนินการโปรเจ็ค Save Life Save Area โดยมีการแบ่งทีมดำเนินการตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัย วันละ 4 รอบ รวมถึงตรวจสอบความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและอุปกรณ์ชำรุดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและลงชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ต้องวางแผนปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย ให้เข้ากับยุคสมัย นั้นคือ New Normal หรือ ความปกติใหม่ ที่ต้องเน้นเรื่องของสุขอนามัยควบคู่กับการสร้างรายได้ในแบบฉบับของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดงานที่จะเกิดขึ้น หลังโควิด-19 เพื่อหามาตรการรองรับแตกต่างไปในแต่ละกลุ่มตลาด และกำหนดออกมาเป็นมาตรการเฉพาะสำหรับการจัดงานแต่ละประเภท ทั้งงานประชุม งานเลี้ยง งานแสดงนิทรรศการ งานแต่งงาน และการจัดสอบ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายวันจัดงาน การหาพื้นที่ให้ใหม่ตามสภาวะและขนาดของการจัดงานที่เปลี่ยนไป และโปรโมชั่นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับลูกค้า ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในการลดหรือเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส คือ Social Distance หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้น ทางอิมแพ็ค มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับอาคารสถานที่ขนาดใหญ่ และมีห้องประชุมจำนวนมาก จึงสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องโดยเว้นระยะห่างตามเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ ทำให้มีโอกาสที่จะรับงานขนาดเล็กและขนาดกลางได้มากขึ้น หรือยิ่งไปกว่านั้นอาคารจัดแสดงงานที่มีถึง 13 อาคาร ซึ่งปกติมีไว้รองรับงานนิทรรศการเป็นหลัก ยังสามารถพลิกแพลงมารองรับการจัดงานประชุมขนาดใหญ่หรืองานประเภทอื่นๆ ที่ต้องการพื้นที่มากกว่าห้องจัดงานได้