นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ประมาณ 16 ล้านราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาภายในกลางเดือนพ.ค. 63 ทั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันคลังได้จ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น 8 ล้านราย ขณะที่สัปดาห์แรกของเดือน พ.ค. กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก2.2 ล้านราย และภายในวันที่ 8 พ.ค. 63 กระทรวงการคลังจะจ่ายเพิ่มอีก 4 แสนราย

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับเงินในเดือนพ.ค. แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรอบเดือน เม.ย. นั้น ก็จะได้รับเงินเยียวยารวมกันทั้ง 2 เดือน และเมื่อถึงวันที่ 8 พ.ค. 2563กระทรวงการคลังจะมียอดรวมการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 11 ล้านราย

“ขอย้ำว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เงินเยียวยากว่า 23,000 ราย ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านอาชีพของผู้ลงทะเบียนของทบทวนสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์จะเร่งทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์”นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้อยากขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เนื่องจากการตรวสอบสิทธิ์หรือการแก้ไขข้อมูลจะต้องดำเนินการผ่านระบบ http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

ส่วนสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดี แต่หากปล่อยให้เกิดโรคระบาเกิดขึ้นเป็นระรอกที่ 2 แล้ว จะกลายเป็นต้นทุนมหาศาลของประเทศ และเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงไปอีก ซึ่งกระทรวงการคลังคงกู้เงินเพื่อใช้ดูแลเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกไม่ได้แล้ว เนื่องจากเงินกู้ตามพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น ทำให้ระดับหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลขยับสูงขึ้นจนเกือบจะเต็มเพดานสูงสุดตามกรอบการักษาวินัยการเงินการคลังที่ 60% ต่อมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แล้ว