วันที่ 30 เม.ย. 2563 เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ตั้งโต๊ะเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่เวลา 09.00น. ที่บริเวณหน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง

ล่าสุดมีประชาชนทยอยเดินทางมาร้องทุกข์เรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาทอย่างต่อเนื่อง