ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจาก ฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศ ที่มีขนาดเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เรามีการสูดหายใจเข้าไปตลอดเวลาอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ โดยเบื้องต้นสามารถดูแล ตนเองด้วยการล้างจมูก เพื่อเป็นการชะล้างสิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกไปช่วยทำให้หายใจได้อย่างเต็มที่ โดยเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

•น้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 0.9%
•ภาชนะใส่น้ำเกลือ
•ไซริงค์ฉีดยา

วิธีการล้างจมูก
•ก้มหน้าเล็กน้อย หรืออยู่ในท่าศีรษะตรง
•สอดปลายไซริงค์ฉีดยาเข้าไปในรูจมูกข้างที่จะล้าง โดยวางปลายไซริงค์ชิดรูจมูกด้านบน
•กลั้นหายใจ
•ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูก ให้น้ำเกลือไหลย้อนออกมาทางจมูกอีกข้าง หรือทางปาก
•สั่งน้ำมูกพร้อมกันทั้งสองข้าง
•ล้างจมูกจนกว่าจะรู้สึกโล่งจมูก

การล้างจมูกควรล้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอน ช่วยลดจำนวนของเชื้อโรค มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูก โดยจะทำให้จมูกโล่งขึ้นบรรเทาอาการคัด หากล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูกก็จะทำให้ยาพ่นมีประสิทธิภาพดีขึ้น

พญ.นันทรัตน์ โพธิสาร
โสต ศอ นาสิกแพทย์
คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance