เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน สั่งการให้พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา ผกก.5 บก.รน. นำกำลัง ส.รน.1 กก.5 บก.รน. (ตำรวจน้ำสัตหีบ) เปิดปฎิบัติการมัจฉา 633 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ จับกุมเรือประมงที่ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจับกุมนายสุขสันต์ ภาคสุข อายุ 54 ปี ผู้ควบคุมเรือโชคสุกัญญา 99 พร้อมลูกเรือ 12 คน และของกลางเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมจับ ,สัตว์น้ำ 300 กิโลกรัม โดยจับกุมได้บริเวณทะเลเกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.อ.วัลลพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองบังคับการตำรวจน้ำ มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม, บังคับใช้กฎหมาย, รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และขจัดการทำการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ทางทะเลเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ สภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง อีกทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง ทาง พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน จึงสั่งการให้ดำเนินการป้องกันปราบปรามและขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามแผนมัจฉา 633 ขึ้น โดยช่วงสายวันนี้ขณะที่ ทาง ส.รน.1 กก.5 บก.รน. (ตำรวจน้ำสัตหีบ)ได้นำเรือตรวจการณ์ออกลาดตระเวน บริเวณทะเลเกาะล้าน กระทั่งพบว่ามีเรือประมงโชคสุกัญญา 99 ซึ่งเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ กำลังลักลอบจับสัตว์น้ำในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ เนื่องจากกระทำผิดฝ่าฝืนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 โดยเบื้องต้นพบเรือดังกล่าวมีนายสุขสันต์ ภาคสุข เป็นผู้ควบคุมเรือ และมีลูกเรือรวม 12 คน อีกทั้งพบสัตว์น้ำ 300 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำจึงได้ทำการจับกุม พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันใช้เครื่องมือทำการประมง เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในที่จับสัตว์เขตทะเลชายฝั่ง ก่อนนำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน สั่งการให้พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา ผกก.5 บก.รน. นำกำลัง ส.รน.1 กก.5 บก.รน. (ตำรวจน้ำสัตหีบ) เปิดปฎิบัติการมัจฉา 633 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ จับกุมเรือประมงที่ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจับกุมนายสุขสันต์ ภาคสุข อายุ 54 ปี ผู้ควบคุมเรือโชคสุกัญญา 99 พร้อมลูกเรือ 12 คน และของกลางเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมจับ ,สัตว์น้ำ 300 กิโลกรัม โดยจับกุมได้บริเวณทะเลเกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.อ.วัลลพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองบังคับการตำรวจน้ำ มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม, บังคับใช้กฎหมาย, รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และขจัดการทำการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ทางทะเลเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ สภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง อีกทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง ทาง พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน จึงสั่งการให้ดำเนินการป้องกันปราบปรามและขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามแผนมัจฉา 633 ขึ้น โดยช่วงสายวันนี้ขณะที่ ทาง ส.รน.1 กก.5 บก.รน. (ตำรวจน้ำสัตหีบ)ได้นำเรือตรวจการณ์ออกลาดตระเวน บริเวณทะเลเกาะล้าน กระทั่งพบว่ามีเรือประมงโชคสุกัญญา 99 ซึ่งเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ กำลังลักลอบจับสัตว์น้ำในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ เนื่องจากกระทำผิดฝ่าฝืนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 โดยเบื้องต้นพบเรือดังกล่าวมีนายสุขสันต์ ภาคสุข เป็นผู้ควบคุมเรือ และมีลูกเรือรวม 12 คน อีกทั้งพบสัตว์น้ำ 300 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำจึงได้ทำการจับกุม พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันใช้เครื่องมือทำการประมง เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในที่จับสัตว์เขตทะเลชายฝั่ง ก่อนนำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป