ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ พร้อมนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดจำนวน 670 เครื่อง และ ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน 5,360 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้มอบเจลล้างมือให้กับประธาน อสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ อสม.นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน