ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกอบต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ. กองสวัสดิการฯ พนักงานอบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลบางสมบูรณ์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance