ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ชาวบ้านในชุนชนหลังห้องสมุด เตรียมเข้าแถวเพื่อรอรับความช่วยเหลือจาก เทศบาลเมืองสตูลเพื่อเยียวยาลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้ง 20 ชุมชน 2,500 ครัว

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน Covid-19 กรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเยียวยา เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง

โดยการส่งมอบได้ทยอยนำถุงยังชีพช่วยเหลือให้แต่ละชุมชน เพื่อลดการแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม นำมามอบให้กับชาวบ้านในแต่ละชุมชนตลอด 1 สัปดาห์ พร้อมเตรียมความช่วยเหลือในระยะ 2 เพื่อชาวเหลือผู้ยากไร้จริงๆ ที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือค้าขายไม่ได้เพื่อได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในขณะที่ต้องอยู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance