รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์ หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมมอบฉากกั้นระหว่างบุคคล ระหว่างที่นั่ง และ Face Shield ก่อนเริ่มขายในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้

วันนี้ (29 เม.ย.) นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมนายเทพชัย มาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานประกอบการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้สามารถจัดให้มีที่นั่งภายในร้าน และบริเวณใดๆ ของร้าน

โดยต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 14) พร้อมทั้งยังได้มอบฉากกั้นระหว่างบุคคล ระหว่างที่นั่ง และ Face Shield เพื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ อาทิ ร้านค้าจะต้องจัดทำที่กั้นระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า กำหนดจุดเว้นระยะห่าง มีช้อนกลางบริการ และอื่นๆ ตามที่กำหนด ซึ่งทางเทศบาลจะได้ออกตรวจติดตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance