วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00น ที่ศาลาประชาคมบ้านระกา เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ได้เป็นประธานแจกข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด -19 โดยมีชาวบ้านจากบ้านระกา 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำนวน 150 ครอบครัว เข้าร่วมรับข้าวสารเกรด A ถุงละ 5 กก พร้อมไข่ 1 ถาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการร่วมกันสู้ภัยโควิด -19 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปรางค์ได้ผ่านพ้นวิกฤตฝ่าไวรัส Covid 19

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ กล่าวว่า ตนเองได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและความยากลำบากของประชาชน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ใช้เงินส่วนตัวเกือบ 4 แสนบาท จัดซื้อข้าวสารเกรด A ถุงละ 5 กก พร้อมไข่ 1 ถาด นำไปมอบให้แก่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำนวน 10 ชุมชนจำนวน 1,200 ครัวเรือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและให้กำลังใจแก่พี่น้องทุกคนให้ร่วมต่อสู้กับโรคโควิด 19 ขอให้ชาวปรางค์กู่ ได้ปฏิบัติตน ตามกฎหมาย(การประกาศเคอร์ฟิว) ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน และห้ามมิให้มีการมั่วสุมทุกกรณี อันอาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากเคหะสถาน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด “พวกเราคนปรางค์กู่ พวกเราคนไทยไม่ทิ้งกัน”
น.ส.เพียงฤทัย เกียรติชนนาวี/ศรีสะเกษ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน