เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายคำมี สุวรรณไตรย์ กำนันตำบลโนนยาง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ในการดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการสร้างฝายหินผสมผสาน ที่บริเวณลำห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีความกว้างประมาณ 20 เมตร ความสูง 3 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ฤดูแล้ง ภายหลังจากสร้างเสร็จชาวบ้าน ตำบลโนนยาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และให้สัตว์เลี้ยงได้มีน้ำกินในฤดูแล้ง พร้อมกันนี้ เป็นการชะลอการไหลของน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขา

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการสร้างฝายหินผสมผสาน ที่บริเวณลำห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทางผู้นำชุมชน จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้การช่วย เหลือ สนับสนุนในการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารโดยการนำของนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นความสำคัญในปัญหาความเดือด ร้อน ของประชาชน จึงได้ สั่งการให้นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ระดมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่กองช่าง เร่งเข้าไปก่อสร้างฝายหินผสมผสาน เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง หากสร้างเสร็จชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลโนนยาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 รวมกว่า 500 ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์คือ แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance