อีกหนึ่งช่องทางของคนชอบงานศิลปะ จากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยเชียงรายจัดไลฟ์สด “เรียนรู้ดูงานศิลป์” ทุกวันช่วงโควิด-19
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย เชียงรายเมืองศิลปะ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรียนรู้งานศิลป์ พลิกวิกฤต COVID 19 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบไลฟ์สดๆ ทางแฟนเพจ Facebook ขัวศิลปะ และลิงค์แฟนเพจ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 11.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ปฏิทินไลฟ์สด วันที่ 28 เม.ย. เวลา 11.00 น. ระวี มะโนเรือง เวลา 16.00น. เอกพงษ์ ใจบุญ – พุทธรักษ์ ดาษดา
วันที่ 29 เม.ย. เวลา 11.00 น. เสงี่ยม ยารังสี เวลา 16.00 น. ชัยวิชิต สิทธิวงศ์
วันที่ 30 เม.ย. เวลา 11.00 น. ธีรยุทธ -อรพิน สืบทิม เวลา 16.00 น. ชาญศิลป์ ใจคำ
วันที่ 1 พ.ค. เวลา 11.00 น. นิตยา ตามวงศ์ เวลา 16.00 น. จงจิตร มูลมาตย์
คอศิลปะและผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance