ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 27 เม.ย.63 ที่บริเวณด้านข้างทางขึ้นศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)โรงน้ำแข็งวารีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรได้นำน้ำดื่มจำนวน 2.118 ขวด มามอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่าขอขอบคุณโรงน้ำแข็งวารีเทพที่นำน้ำดื่มจำนวน 2.118 ขวด มามอบผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเพื่อให้นำไปแจกจ่าย ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะนำน้ำที่ได้รับร่วมกับของที่รับบริจาคจากส่วนอื่นๆนำไปมอบให้กับประชาชน ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้ สูงอายุภายในจังหวัดยโสธร ตามโครงการ พม.โสธรทำงานด้วยหัวใจไม่ทิ้งไว้ข้างหลังต่อไป