เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 26 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายประกาศ พรก.ฉุกเฉิน(เคอร์ฟิว)ทั่วประเทศเพื่อห้ามมิให้ประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้น ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุก สภ.ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบจับกุมผู้กระทำผิดพรก.ฉุกเฉิน(เคอร์ฟิว) โดยในส่วนของอำเภอท่าม่วงฯ นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วงฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครอง ได้เดินทางไปตรวจจุดตรวจ พรก.ฉุกเฉิน คืนเดียว 5 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละตำบลในพื้นที่ อ.ท่าม่วงฯ พบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์(กู้ชีพขุนรัตนาวุธ) ซึ่งประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดตำบลหนองขาว ตำบลหนองตากยา ตำบลท่าม่วง ตำบลวังศาลา และตำบลพังตรุ พบเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ที่ผ่านมานายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอฯ ได้ออกปฎิบัติหน้าที่ทั้งในช่วงกลางวันเพิ่อตรวจสอบประชาชนฐานะยากจน ผู้ป่วยผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงการเกิดโรคระบาด โดยจะนำถุงยังชีพไปดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยในภาคกลางคืนจะออกตรวจจุด พรก.ฉุกเฉิน เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติอีกด้วย เรียกว่า ทำงานทั้งกลางวันกลางคืน