ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: ชวนไปชมภาพเก่าเล่าอดีตสู่ปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์

ปีนี้กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 238 ปี
โดยวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ถือเป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสร้างราชธานีใหม่นามว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยน “บวร” เป็น “อมร”) ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล จ.ศ. 1144 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325

ส่วนการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 238 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 238 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวว่า ปีนี้โดยกิจกรรมนั้นนำเสนอทางออนไลน์ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อกันมา 10 รัชกาล จัดทำบนเว็บไซต์ รัตนโกสินทร์.com ภาษาไทย และ www.rattanakosin.com ภาษาอังกฤษ เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่

ภายเว็บไซต์ รวมสาระความรู้ คลังภาพถ่าย คลิปภาพยนตร์ ที่นำเสนอพระราชประวัติ พระราชพิธี พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี สารคดีเกี่ยวกับประวัติการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยภาพยนตร์สั้น สารคดีชุด “เสน่ห์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เช่น เสน่ห์ไทยด้านอาหาร เสน่ห์ไทยด้านประเพณี สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศาสนสถาน ประติมากรรม จิตรกรรม ภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่นของชุมชนดั้งเดิมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นนอกจากนี้จัดทำหนังสือพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับการ์ตูน รูปแบบอีบุ๊คส์ ด้วยการเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ฯลฯ ตลอดจน Motion Graphic ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆ แอนิเมชันนำเสนอพัฒนาการของบ้านเมือง ออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ภาพวาด 2 มิติ ให้ดาวน์โหลดฟรีทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วย
“ขณะเดียวกัน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเล่นเกม ตอบคำถามชิงรางวัล และเป็นพิธีกรจัดรายการ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้ในรายการสด หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตามตารางรายวันทางเพจเฟซบุ๊ก 238 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” กฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว
เข้าไปชมภาพเก่าเล่าอดีตสู่ปัจจุบัน ภาพยนตร์สารคดี ร่วมกิจกรรมสาระความรู้กันในเว็บไซต์ดังกล่าวได้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance