นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและของไทย ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คือ อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามปกติได้ ดังนั้น ทาง ททท. จึงได้นำเทคโนโลยี ทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tours) ที่สามารถนำเสนอประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยพานักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายประสบการณ์เสมือนจริงที่ได้เข้าไปเดินท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย Virtual Tours to 10 places in 9 provinces นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 10 แห่งใน 9 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โดยเทคโนโลยี ทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tours) จะพาทุกคนไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือ ได้แก่ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก ได้แก่ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ภาคกลาง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม และ ภาคใต้ ได้แก่ วังเจ้าเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง บ้านท่านขุน วัดมหาธาตุ และบ้านหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Virtual Tours

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม Virtual Tours to 10 places in 9 provinces ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org Facebook page : Amazing Thailand และ Twitter @ThailandFanClub และ @go2Thailand อีกทั้ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสารสนเทศการตลาด ททท. โทร. 02-250-5500 ต่อ 2842