เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ก.วัฒนธรรม(วธ.)เตรียมชงครม.ออกข้อปฏิบัติ งดกิจกรรม รณรงค์สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน หรือเวียนเทียนรอบโบสถ์จำกัดจำนวนคน ลดการแพร่ระบาดโควิด-19
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ได้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงไปแล้ว กรมการศาสนา(ศน.) จึงประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) ในการออกมาตรการรณรงค์และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ในลักษณะเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ จะสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงได้ ซึ่งหลักๆ ให้งดเว้นจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่มคน ให้ใช้เวลาทำบุญตักบาตรในเวลาอันรวดเร็ว หรือหากวัดใดจัดกิจกรรมเวียนเทียน จะต้องจำกัดจำนวนคน และให้เว้นระยะห่างในการเดินวนรอบพระอุโบสถ โดยให้แต่ละวัดพิจารณาขนาดพื้นที่ที่จะรองรับจำนวนคน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน เป็นต้น
“ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า ก่อนออกเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการให้ทั่วประเทศปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance