เมื่อเผชิญกับโรคระบาดรุนแรงที่สุดในรอบร้อยปี จีนได้แสดงบทบาทและแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้โควิด-19 มากมายแก่โลก ด้วยความพยายามและการเสียสละอย่างมหาศาล ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทั่วโลก ไม่แบ่งประเทศ ชนชาติ หรือ ฐานะ เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมวลมนุษย์ รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก เมื่อเผชิญกับโรคระบาด โลกมนุษย์เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ต้องการการช่วยเหลือดูแลและร่วมกันรับมือกับไวรัส การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจีนได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากประชาคมโลก เมื่อการระบาดในประเทศดีขึ้น จีนก็ได้มีส่วนช่วยควบคุมการระบาดระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที บนพื้นฐานของแนวคิดประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของมวลมนุษยชาติ จึงได้รับการชื่นชมอย่างมากจากประชาคมโลก หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้รักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงผู้อำนวยการองค์กรระหว่างประเทศ พยายามเสนอให้ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ และเข้าร่วมการต่อสู้กับโควิด-19 ระดับโลก ขณะเดียวกัน ภายในประเทศจีน รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวดที่สุด เต็มที่ที่สุดในทุกด้าน และก้าวผ่านความยากลำบาก จึงสามารถควบคุมการระบาดโดยทั่วไปได้ในที่สุด การที่จีนใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจีนเท่านั้น หากยังเป็นการแสดงบทบาทต่อกิจการสาธารณสุขโลกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังเผยแพร่ประสบการณ์อันล้ำค่าในการต่อสู้กับไวรัส ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา จีนรักษาความโปร่งใสและแบ่งปันข้อมูลกับทั่วโลก ขณะเดียวกัน จีนยังให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันโควิด-19 กับประเทศต่าง ๆ กว่า 120 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 4 แห่ง ด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ รัฐบาลจีนพยายามให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง องค์การอนามัยโลก และสหภาพแอฟริกา ซึ่งรวมถึงการมอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส หน้ากากอนามัย และชุดป้องกัน เป็นต้น ในด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีการแพทย์ จีนได้แบ่งปันแผนการรักษากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดประชุมทางวีดิทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยังจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปยังอิตาลีและอีกหลายประเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือจากระดับท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่ของจีนได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือแก่เมืองต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี รวมไปถึงแก่ประเทศอื่น ๆ ด้านการให้ความช่วยเหลือจากภาคเอกชน วิสาหกิจและองค์กรเอกชนหลายแห่งของจีนได้บริจาคเงินทุนแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ ในฐานะพลังกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ จีนเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้เป็นปกติ ปัจจุบัน วิสาหกิจในจีนร้อยละ 96 ได้กลับมาทำการผลิตอีกครั้ง การคมนาคมก็ฟื้นตัวเป็นปกติแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนประเทศต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 สิ้นสุดการระบาด ด้านการติดต่อแบบพหุภาคี จีนติดต่อกับองค์การอนามัยโลกอย่างเปิดเผยและโปร่งใส รายงานความเป็นจริงมาโดยตลอด อีกทั้งยังบริจาคเงินสนับสนุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่องค์การอนามัยโลกด้วย เพื่อใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องการระบาด ภายใต้การริเริ่มจากจีน การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน-อาเซียน ว่าด้วยปัญหาโควิด-19 จัดขึ้นที่ประเทศลาวด้วยความสำเร็จ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังได้เข้าร่วมประชุมทางวีดิทัศน์เกี่ยวกับปัญหาโควิด-19 ยิ่งไปกว่านั้น จีนและเกาหลีใต้ยังได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือสู้โควิด-19 ด้วย •จีนไม่ลืมความช่วยเหลือจากประชาคมโลก จีนจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือทางการเมือง สิ่งของ และเงินสนับสนุนจากประชาคมโลก ในยามที่โควิด-19 ระบาดรุนแรงที่สุดในประเทศ จีนมีบทกวีโบราณหนึ่งที่ว่า "มอบลูกท้อให้ฉัน ฉันจะส่งหยกงามคืนให้" ซึ่งความหมายว่า เมื่อมีคนมอบของขวัญให้ ฉันจะมอบของขวัญที่มีค่ามากกว่าตอบแทน เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอย่างจริงใจ เมื่อการระบาดของโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลง จีนจึงพยายามให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แก่ประเทศอื่น ๆ ที่มีการระบาด เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่มอบสิ่งของช่วยเหลือจีนจำนวนมากที่สุด สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศจีน ติดป้ายข้อความที่เขียนว่า "ความยากลำบากของจีน คือความยากลำบากของพวกเรา" เมื่อการระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้นที่เกาหลีใต้ รัฐบาลจีนได้บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน และเวชภัณฑ์อื่น ๆ แก่เกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ท้องที่ต่าง ๆ กว่า 20 แห่งของจีนยังได้บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน แว่นตาป้องกัน น้ำยาตรวจเชื้อไวรัส และเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น แก่กรุงโซล เมืองแทกู และจังหวัดคย็องซังเหนือ รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ของเกาหลีใต้ หลังเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน เกิดโควิด-19 ระบาด ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือจีนอย่างทันท่วงที ต่อมา เมื่อจีนทราบว่าญี่ปุ่นขาดแคลนน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส จีนจึงรีบแสดงความพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยบริจาคอุปกรณ์ป้องกันหลายครั้งแก่ญี่ปุ่น ทางการเมืองต่าง ๆ วิสาหกิจ ชาวจีน รวมถึงชาวจีนในญี่ปุ่น ก็ได้ใช้ความพยายามบริจาคสิ่งของหรือเงินสนับสนุนแก่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นกำลังใจ ในยามสำคัญที่จีนต่อสู้กับโควิด-19 นายมิลอช เซมัน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก เรียกร้องให้ทั่วประเทศบริจาคสิ่งของและเงินทุนสนับสนุนจีน โดยรัฐบาลเช็กได้จัดเครื่องบินลำเลียงของทหารขนส่งเวชภัณฑ์ฉุกเฉินมายังจีน ต่อมาเมื่อเช็กเกิดขาดแคลนเวชภัณฑ์จากโควิด-19 ระบาด จีนจึงทยอยให้ความช่วยเหลือทันที โดยจัดส่งชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ แก่เช็กเรื่อย ๆ ขณะที่รัฐบาลเช็กชื่นชมว่า การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเสมือน "สะพานทางอากาศ" ระหว่างสองประเทศ •ประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ระบุ ความช่วยเหลือจากจีนช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน สำหรับประเทศที่มีเวชภัณฑ์ไม่มากนัก อุปกรณ์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่จีนส่งไปช่วยเหลือนั้น ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและทำให้รู้สึกถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นจากจีนด้วย เมื่อสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงขึ้นในเซอร์เบีย ประธานาธิบดีอาเล็กซานดาร์ วูชิช ได้ขอความช่วยเหลือจากจีน โดยกล่าวว่า มีแต่จีนเท่านั้น ที่สามารถช่วยเซอร์เบียได้ จีนจึงใช้ปฏิบัติการเร่งด่วนจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังกรุงเบลเกรด นับเป็นสิ่งของช่วยเหลือรุ่นแรกที่เซอร์เบียได้รับจากต่างประเทศ ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม คณะแพทย์จีนได้เดินทางถึงเซอร์เบีย โดยนายอาเล็กซานดาร์ วูชิช ได้ให้การต้อนรับที่สนามบิน พร้อมทักทายสมาชิกในคณะทุกคนด้วยวิธีใช้แขนชนกัน และยังจูบธงชาติจีนด้วย หลังปากีสถานเกิดโควิด-19 ระบาด รัฐบาลจีนได้รีบส่งน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน และสิ่งของอื่น ๆ ไปยังปากีสถานอย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนปากีสถานสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ ด้านทางการท้องถิ่นต่าง ๆ ของจีนก็ได้บริจาคหน้ากากอนามัยแก่กรุงอิสลามาบัดและเมืองการาจีของปากีสถาน นอกจากนี้ ช่วงที่ปากีสถานประสบภัยฝูงตั๊กแตนระบาด จีนยังได้มอบอุปกรณ์และยาฆ่าแมลงให้โดยทันทีด้วย เมื่ออิหร่านเกิดโควิด-19 ระบาดทั่วประเทศ จีนได้บริจาคหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น และชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส 5,000 ชุดทันที พร้อมจัดส่งคณะแพทย์เดินทางไปยังกรุงเตหะรานด้วย นอกจากนี้ กองทัพจีนยังมอบชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส ชุดป้องกัน และหน้ากากทางการแพทย์ แก่กองกำลังของอิหร่านด้วยอย่างฉุกเฉิน เพื่อช่วยป้องกันการระบาดในท้องถิ่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็วในแอฟริกา จีนมองว่า การช่วยประเทศแอฟริกาเพิ่มการป้องกันนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง วันที่ 18 มีนาคม สถานทูตจีนประจำนามิเบียได้บริจาคชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสแก่กระทรวงสาธารณสุขนามิเบีย ซึ่งก่อนหน้านี้ ในยามที่จีนประสบความยากลำบากมากที่สุดในการสู้กับโควิด-19 ในประเทศ รัฐบาลจีนได้บริจาคชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสแก่ศูนย์ควบคุมโรคระบาดแอฟริกามาแล้ว พร้อมทั้งยังมอบสิ่งของจำเป็นตามการร้องขอจากประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจีนยังได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์กับประเทศแอฟริกา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความรู้ของจีนด้วย •การต่อสู้โควิด-19 ระหว่างจีนกับยุโรป : "คลื่นในน้ำผืนเดียวกัน ใบไม้บนต้นเดียวกัน ดอกไม้ในสวนเดียวกัน" หลังจากอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี และประเทศยุโรปอื่น ๆ เกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง สื่อมวลชนในยุโรปบางแห่งวิจารณ์ว่า ความช่วยเหลือจากจีนเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจของประเทศยุโรป เมื่อโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงที่อิตาลี จีนได้มอบเวชภัณฑ์พร้อมจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปยังอิตาลี จนถึงวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา จีนได้จัดส่งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ชุด ไปยังเขตที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดในอิตาลี เพื่อเสนอความเห็นในการรักษาและแบ่งปันประสบการณ์ของจีน ปัจจุบัน คณะแพทย์จากจีนรุ่นแรกที่ไปช่วยเหลืออิตาลีนั้น ได้เสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงจีนแล้ว หลังสเปนเกิดโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม จีนได้จัดส่งสิ่งของช่วยเหลือชุดแรก ซึ่งรวมถึง หน้ากากอนามัยกว่า 500,000 ชิ้น น้ำยาตรวจเชื้อไวรัส ชุดป้องกัน และสิ่งของอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ไปยังสนามบินเมืองซาราโกซา สิ่งของช่วยเหลือทั้งหมดนี้บริจาคโดยมูลนิธิการกุศลหม่าหยุนและมูลนิธิการกุศลอาลีบาบาของจีน สื่อมวลชนท้องถิ่นของสเปน รายงานว่า สิ่งของเหล่านี้มาถึงอย่างทันท่วงที ช่วยแก้ปัญหาในช่วงที่มีความต้องการหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการให้กำลังใจประชาชนอย่างมาก "ฉันเป็นคนอู่ฮั่น เมืองอู่ฮั่นฉันอยู่ข้างเคียงเธอ" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายกุ้ย หย่งหวา (Olivier Guyonvarch) กงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน เขียนประโยคดังกล่าวด้วยภาษาจีนในโมเมนต์วีแชทส่วนตัว (WeChat Moments) ในช่วงที่เมืองอู่ฮั่นมีโควิด-19 ระบาดรุนแรงที่สุด สถานกงสุลฝรั่งเศสประจำเมืองอู่ฮั่น ยืนหยัดเปิดให้บริการตลอด โดยนายกุ้ย หย่งหวา กล่าวว่า "ปัจจุบัน เพื่อนของเรากำลังเผชิญกับความยากลำบาก พวกเราอยากจะยืนเคียงข้างพวกคุณ สถานกงสุลฝรั่งเศสเป็นสถานกงสุลแห่งแรกในเมืองอู่ฮั่น ฝรั่งเศสและเมืองอู่ฮั่นมีความร่วมมือลึกซึ้งจำนวนมาก พวกเราไม่เคยคิดจะปิดสถานกงสุลเลย" วันที่ 18 มีนาคม วันรุ่งขึ้นหลังฝรั่งเศสประกาศปิดประเทศเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจีนได้จัดส่งเวชภัณฑ์ไปยังสนามบินชาร์ลส์เดอโกลล์ โดยนายหลู ซาเหย่ (Lu Shaye) เอกอัครราชทูตจีนประจำฝรั่งเศส ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า จีนได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากทางการแพทย์ ชุดป้องกัน และแว่นตาป้องกัน ตามความต้องการของฝรั่งเศส ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอย่างแท้จริงในช่วงยากลำบากและพิสูจน์ให้เห็นว่า ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ฝรั่งเศสพัฒนาไปในระดับสูง เรื่องที่ควรกล่าวถึง คือ จีนไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของกับประชาชนประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเท่านั้น จีนยังมุ่งให้กำลังใจประชาชนประเทศเหล่านั้นด้วย โดยเขียนข้อความลงบนกล่องสิ่งของช่วยเหลือ เช่น เขียนข้อความให้เกาหลีใต้ว่า "มนุษยธรรมอยู่รอบตัว คนเราไม่แบ่งประเทศกัน" ซึ่งเป็นบทกวีของเกาหลีใต้ เขียนข้อความให้อิตาลีว่า "พวกเราเป็นคลื่นในผืนน้ำเดียวกัน ใบไม้บนต้นเดียวกัน และดอกไม้ในสวนเดียวกัน" ซึ่งเป็นคำกล่าวของนักปรัชญาของอิตาลี เขียนข้อความให้ฝรั่งเศสว่า "ความสามัคคีนำไปสู่ชัยชนะ" ซึ่งเป็นคำกล่าวของ วิกตอร์ มารี ฮูโก นักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศส และเขียนข้อความให้เยอรมนีว่า "ภูเขาจะไม่เจอกัน แต่มนุษย์เราต้องเจอกัน" ซึ่งเป็นสำนวนเยอรมัน ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาชนจีนที่จะดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมมือกับประชาชนประเทศต่าง ๆ เพื่อต่อสู้โรคระบาด •จีนแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 แก่ทั่วโลก ในระหว่างการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก จีนเน้นแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ เช่น แนวคิด วิธีการ เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐาน โดยตัวอย่างของจีนนั้นได้รับการพิสูจน์จากการลงมือปฏิบัติจริงในประเทศ ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จีนค้นคว้า วิจัย และสรุปจากปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จีนพยายามแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้แก่ประชาคมโลกตามความต้องการของแต่ละประเทศ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ได้เรียบเรียงและปรับปรุงแผนการรักษาพยาบาล แผนป้องกันการระบาด และเอกสารทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด ที่ผ่านมาได้แบ่งปันกับเกือบ 200 ประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคกว่า 10 องค์กรทั่วโลกอย่างทันท่วงที เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขโลก ปัจจุบัน จีนได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปยังอิตาลี เซอร์เบีย กัมพูชา อิหร่าน อิรัก และอีกหลายประเทศ พร้อมทั้งยังได้เตรียมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วย ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ให้คำแนะนำทีมรักษาพยาบาลประจำต่างประเทศทั้งหมด 56 ประเทศ แสดงให้เห็นบทบาทด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาป้องกันโควิด-19 ระบาด ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนรวมไปถึงชาวจีนในท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์กว่า 200 ครั้ง นอกจากนี้ จีนยังจัดประชุมผ่านวีดิทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของอีกหลายประเทศด้วย เพื่อแนะนำประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของจีน ระหว่างการศึกษาการป้องกันโควิด-19 ทางวิทยาศาสตร์ จีนยืนหยัดการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือ และการติดต่ออย่างลึกซึ้งกับบุคคลากรในวงการเดียวกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันสถิติทางวิทยาศาสตร์ ผลสำเร็จด้านเทคโนโลยี และแนวทางการป้องกันของจีน แก่แวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกอย่างทันท่วงที พร้อมดำเนินความร่วมมือด้านการบุกเบิกวิจัยวัคซีนและยารักษาโรคกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จีนยึดหลักการช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน และแบ่งปันกัน ในระหว่างกระบวนการทั้งหมดของการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาตร์ด้านการป้องกันโควิด-19 •จีนเดินเคียงข้างองค์การอนามัยโลก การที่จีนให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและร่วมกับต่างประเทศสู้โควิด-19 นั้น ได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ ชื่นชมจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการป้องกันโควิด-19 ในเวลาอันสั้น อีกทั้งยังยินดีที่จะป้องกันการระบาดภายในประเทศด้วยความช่วยเหลือและประสบการณ์จากจีน ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก ชื่นชมจีนอย่างสูงว่า ในช่วงสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดทั่วโลก รัฐบาลจีนได้เอาชนะความยากลำบากอันใหญ่หลวงของตนเอง ให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้อเฟื้อและทันกาลแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เขากล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลกจะเพิ่มความร่วมมือกับจีนต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า จีนสร้างแบบฉบับของการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ด้านนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวชื่นชมความพยายามอัน "ยอดเยี่ยม" ของจีน ในการป้องกันโควิด-19 โดยเขากล่าวว่า สหประชาชาติขอขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ป้องกันโควิด-19 อย่างยากลำบาก อีกทั้งยังชื่นชมจีนที่แบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่าด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรค นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวผ่านคลิปวิดีโอด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน โดยขอบคุณการสนับสนุนจากจีนในการป้องกันโควิด-19 ของสหภาพยุโรป เธอกล่าวอีกว่า สหภาพยุโรปเป็นศูนย์กลางการระบาดและต้องการอุปกรณ์ป้องกันอย่างมาก สหภาพยุโรปขอแสดง "ความชื่นชมอย่างสูงและขอบคุณอย่างมาก" ต่อการสนับสนุนจากจีนในช่วงนี้ นายลุยจิ ดิ มาโย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี กล่าวถึงการช่วยเหลือของจีนว่า ผู้คนที่เคยหัวเราะกับการที่อิตาลีเข้าร่วมข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" นั้น ควรยอมรับในตอนนี้ว่า การทุ่มเทด้วยมิตรภาพจากจีนทำให้อิตาลีสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวระหว่างติดต่อทางโทรศัพท์กับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนว่า "ฝรั่งเศสขอขอบคุณการสนับสนุนและความช่วยเหลืออันล้ำค่าจากจีนอย่างสุดหัวใจ" นายฌอง-อีฟว์ เลอ ดริยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า "นี่เป็นแบบฉบับของการที่ประเทศต่าง ๆ สามัคคีช่วยเหลือกัน ทั้งนี้ ปฏิบัติการของจีนเป็นที่น่าชื่นชม" นายอาเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีเซอร์เบีย กล่าวขอบคุณผ่านทวิตเตอร์ พร้อมโพสต์ภาพที่มีธงชาติสองประเทศอยู่ด้วยกัน โดยเขาเขียนข้อความว่า "พวกเราจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือจากมิตรประเทศจีน" ด้านนายมิลอช เซมัน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก กล่าวว่า "ผมต้องขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะจีนเป็นประเทศเดียวที่ให้เวชภัณฑ์แก่เช็ก" เขียนโดย : หลิน เว่ยกวัง แปลโดย : หลี่ ฏันฏัน