“อิทธิพล”รมว.วัฒนธรรม เผยจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเครือข่ายศิลปินและผู้บุคลากรทางวัฒนธรรม สำรวจฐานข้อมูลให้ได้รับสิทธิ์ให้ครบถ้วน ไม่ให้ตกหล่น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ครม.ได้เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พ.ศ.... โดยมีข้อปฏิบัติการในการใช้เงินกู้ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์เน้นย้ำให้เยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีการใช้จ่ายวงเงินสำหรับภารกิจต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใส ตอบสังคมได้ ที่สำคัญให้เป็นในนามรัฐบาล ไม่ให้เป็นการสร้างประชานิยมหรือสร้างคะแนนนิยมสำหรับพรรคการเมืองโดยเด็ดขาด

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเครือข่ายศิลปิน และผู้บุคลากรทางวัฒนธรรม โดยจะมีการสำรวจฐานข้อมูลให้ได้รับสิทธิ์ให้ครบถ้วน ไม่ให้ตกหล่น การดำเนินงานจะต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ได้ปรับงบประมาณประจำของวธ. ร้อยละ 25 ตัดจากภารกิจที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงื่อนไขของสถานการณ์โควิด-19 ในหมวดการอบรม สัมมนา การเดินทางต่างประเทศ การจัดกิจกรรมงานประเพณีที่มีการรวมคน รวมกับงบลงทุนระยะ 1 ปี ตัดลงร้อยละ 50 มียอดรวมประมาณ 561 ล้านบาท
“โดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ช่วยเหลือว่าจ้างงานกลุ่มศิลปิน กลุ่มภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบการจัดทำผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการสำรวจและรวบรวมเสนอของบประมาณให้ต่อไป จากการประเมินเบื้องต้น คิดว่าน่าจะมีจำนวนที่รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้อย่างแน่นอน” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance