จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายให้กับสายการบินและอุตสาหกรรมการบินโดยรวมเป็นอย่างมาก ในขณะที่สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ยังคงให้บริการเพื่อพาผู้โดยสารกลับภูมิลำเนาและขนส่งสินค้าที่จำเป็น แม้ว่าความต้องการเดินทางโดยอากาศยานได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคน เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยใช้ทั้งเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินเสริมพิเศษ เช่น ขนส่งผู้โดยสารกว่า 45,000 คนกลับประเทศฝรั่งเศส กว่า 70,000 คนกลับประเทศเยอรมัน และกว่า 1 แสนคนกลับสหราชอาณาจักร รวมถึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินพิเศษกว่า 90 เที่ยวบิน ขนส่งผู้โดยสารตกค้างกว่า 26,000 คน

ทั้งนี้จากความต้องการของผู้โดยสารที่ตกค้างในประเทศต่างๆ ทำให้สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส มีโอกาสปฏิบัติการบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เช่น บริสเบน ไครสต์เชิร์ช และโทรอนโต ซึ่งหลังจากนี้ จะยังคงให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์จำนวน 60 เที่ยวบินต่อวัน สู่จุดหมายปลายทาง 40 แห่ง และจะร่วมมือกับสถานทูตในประเทศต่างๆ จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่อาจตกค้างอยู่อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่อัตราการขนส่งสินค้าคาร์โกทั่วโลกลดลง สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส คาร์โก ได้ ได้เพิ่มบริการทั้งเที่ยวบินตามตารางบินปกติและเที่ยวบินพิเศษ เพื่อสนับสนุนการขนถ่ายสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าที่จำเป็น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอ็นจีโอ ขนส่งสินค้าจำเป็นกว่า 7 หมื่นตันไปยังภูมิภาคต่างๆหรือเท่ากับปริมาณบรรจุเต็มของเครื่องบินคาร์โกรุ่นโบอิ้ง 777 จำนวน 500 ลำ โดยหลังจากนี้จะยังคงให้บริการเที่ยวบินคาร์โกตามตารางขนส่งปกติเกือบ 100 เที่ยวบินต่อวัน และจะยังใช้เครื่องบินขนส่งผู้โดยสารในการบรรทุกเฉพาะสินค้าใต้ท้องเครื่องไปยังจีน ยุโรป อินเดีย และตะวันออกกลาง

พร้อมกันนี้ ทางสายการบินฯ ได้ใช้มาตรการต่างๆในการลดต้นทุนและผัดผ่อนค่าใช้จ่าย โดยร่วมมือกับพนักงานผ่านโครงการ Solidarity Programme ด้วยการให้พนักงานระดับกลางขึ้นไป และประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโดฮา ช่วยผัดผ่อนการรับเงินเดือน 50% ต่อเดือนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

อีกทั้ง นายอัคบาร์ กล่าวว่า ที่ช่วงที่ผ่านมาทางสายการบินฯ ได้สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร หน่วยงานภาครัฐและบริษัทขนส่งสินค้าในฐานะพาร์ทเนอร์ ดังนั้นจึงยังคงให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาล นอกจากนี้ในการใช้มาตรการผัดผ่อนการชำระเงินเดือนบางส่วนกับพนักงาน โดยสายการบินฯจะชำระเงินคืนให้เมื่อสถานการณ์ส่งเสริมให้ทำได้ ส่วนพนักงานที่ประจำอยู่ในประเทศอื่นๆสามารถช่วยผัดผ่อนการรับเงินเดือนบางส่วนได้โดยสมัครใจ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันเสมอ

สำหรับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สได้รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุดอยู่เสมอ ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผ่านการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) และฝึกฝนพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ภายในเครื่องบินยังติดตั้งระบบกรองอากาศที่ทันสมัยที่สุด โดยมีอุปกรณ์ไส้กรอง HEPA ฟิลเตอร์ที่สามารถจำกัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้สูงถึง 99.97% ป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ทำความสะอาดหมอนผ้าห่ม ผ้านวม โดยซักล้างและอบแห้งผ่านแรงดันด้วยอุณหภูมิสูงที่กำจัดจุลินทรีย์เชื้อโรค หูฟังมีการนำที่ครอบไปทำความสะอาดหลังสิ้นสุดเที่ยวบิน อุปกรณ์ทุกชิ้นจะถูกแพ็คใหม่โดยพนักงานที่สวมชุดและถุงมืออนามัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัท ครัวการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นองค์กรแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 จากองค์กรระดับสากลอย่าง Bureau Veritas ที่ให้การรับของ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งระบุว่าระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารของบริษัทฯมีมาตรฐานสูงสุด อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทุกชิ้นได้รับการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และล้างด้วยน้ำอุณหภูมิสูงกำจัดแบคทีเรีย และถูกแพ็คใหม่โดยพนักงานที่สวมชุดและถุงมืออนามัยในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

ขณะที่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (HIA) ได้ดำเนินการลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานอย่างดีที่สุด ในฐานะเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยาน HIA ยังคงเปิดให้บริการผู้โดยสารต่อเครื่องกลับภูมิลำเนาและเป็นจุดส่งผ่านตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่ส่งมาทางคาร์โก โดยทางท่าอากาศยาน HIA ได้ใช้มาตรการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดและระงับการให้บริการพื้นที่ที่ไม่จำเป็น ทำการฆ่าเชื้อจุดสัมผัสทุกๆ 10-15 นาที ทำความสะอาดประตูขึ้นเครื่องหลังสิ้นสุดการให้บริการทุกเที่ยวบิน ฝึกฝนทักษะด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ติดตั้งจุดแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก