วันที่ 22 เม.ย.63 ที่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายสมหวัง โคตรลาคำ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพธิ์ตาก สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง มอบน้ำดื่ม PEA จำนวน 120 ขวด และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 30 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ตาก โดยมีนายแพทย์เอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก พร้อมบุคลากรร่วมรับมอบ

นายสมหวัง โคตรลาคำ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวว่า PEA ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และตระหนักถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเสียสละในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 จึงได้มอบน้ำดื่ม PEA และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธิ์ตาก ในการสู้ภัย COVID-19 สำหรับไว้ใช้ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพธิ์ตาก ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ขอให้การปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ.