พมจ.ยโสธร ร่วมกับภาคเอกชนมอบของอุปโภคบริโภคให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรร่วมกับภาคเอกชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดยโสธร และที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสภายในจังหวัดยโสธรโดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างในแต่ละปีจำนวนหลายหลัง เช่นบ้าน นางสาวพิชชา ทองทา บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อแก้ว จังหวัดยโสธร ที่พิการทางสายตาไม่มองเห็น อาศัยอยู่กับสามี เเละบุตรสาว รวม 3 คน เเละในส่วนสามีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ปัจจุบันทั้งคู่ไม่ได้ประกอบอาชีพโดยก่อนหน้านั้นสามีทำงานรับจ้างก่อสร้าง เเต่ช่วงนี้ไม่มีงานอีกทั้งต้องดูเเลผู้พิการเเละบุตร ทำให้ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวมาจากเบี้ยผู้พิการ 800 เบี้ยผู้ป่วย 1,000 บาทเเละบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ และที่ผ่านมาทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรร่วมกับภาคเอกชนโดย หจก.พงศ์ดิลกโยธา ได้ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อใช้ในการดำรงค์ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข