วันนี้ (20 เม.ย.63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ร่วมกับ นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิในกทบ. และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี แจกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำดื่ม เจลล้างมือ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือนร้อน ให้พี่น้องกองทุนหมู่บ้านและผู้ได้รับผลกระทบ ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นได้ร่วมกันพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดน้ำประชารัฐ โรงเรียนวัดแคนอก และได้เยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมทั้งแจกสิ่งของให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถออกมารับความช่วยเหลือได้ ผอ.สทบ. ได้กล่าวแสดงความห่วงใยกับ พี่น้องกองทุนหมู่บ้านและประชาชน โดยขอให้ดูแลตัวเอง และคนในครอบครัว หากมีความเดือนร้อนขอให้นึกถึงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ